top of page

EN

Cotteleer is mainly known for the combination of modelled human and animal fragments with deconstructed domestic objects. He is interested in the relationship of humans and animals to the domestic biotope, which is seen as authentic and personal within the Western world, yet mostly interchangeable and conducted.

Ambiguities and dualities keep the work in a grey zone. Eroticism, innocence, mysticism and banality each claim their presence but are always negated by each other. Visual and substansive contradictions set the tone. As a result, the works are rarely explicit and remain partially elusive. The works contain autobiographical traces in addition to memories from collective memory. Memories, whether fed by personal photographic material or not, are used. However, this is not applied consistently, putting the artist and the viewer in an uncomfortable position. Questions around the authenticity of memory, truth and illusion intrude.

NL

Cotteleer is hoofdzakelijk gekend voor het samengaan van gemodelleerde mens- en dierfragmenten en gedeconstrueerde huiselijke objecten. Hij is geïnteresseerd in de relatie van mens en dier tot de huiselijke biotoop die binnen de Westerse wereld als authentiek en persoonlijk wordt gezien, maar doch veelal inwisselbaar is en gedirigeerd tot stand komt.

Dubbelzinnigheden en dualiteiten houden het werk in een grijze zone. Erotiek, onschuld, mystiek en banaliteit eisen elk hun aanwezigheid op maar worden steeds door elkaar ontkracht. Visuele- en inhoudelijke contradicties zetten de toon. Hierdoor zijn de werken zelden expliciet en blijven ze gedeeltelijk ongrijpbaar. De werken bevatten naast herinneringen uit het collectieve geheugen ook autobiografische sporen. Herinneringen, al dan niet gevoed door persoonlijk fotomateriaal, worden gebruikt. Dit wordt echter niet consequent toegepast waardoor de kunstenaar en de toeschouwer in een oncomfortabele positie gebracht worden. Vragen rond de authenticiteit van de herinnering, waarheid en illusie dringen zich op.

bottom of page